• Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

ΝΗΠΙΑ:

Στόχος των εκπαιδευτικών να ανακαλύψουν τις ικανότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα των παιδιών .

Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα του τμήματος βασίζεται στη θεωρία της «Πολλαπλής Νοημοσύνης», η οποία προσεγγίζει τη μάθηση ως μια πολυδιάστατη διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν πολλοί τομείς. Δέχεται ότι ο εγκέφαλος του κάθε παιδιού χρησιμοποιεί, όχι μία, αλλά διαφορετικές νοητικές λειτουργίες προκειμένου να επιτύχει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και ότι η νοημοσύνη του χωρίζεται σε εννιά τομείς, οι οποίοι εδράζουν σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Τα 9 λοιπόν αυτά είδη νοημοσύνης (Λεκτική-Γλωσσική, Λογικομαθηματική, Κιναισθητική, Νατουραλιστική, Χωροταξική, Μουσική, Διαπροσωπική, Ενδοπροσωπική και Συναισθηματική) υπάρχουν σε κάθε παιδί.. Μέσα από τις δραστηριότητες στοχεύουμε στην ανάπτυξη όλων των ειδών νοημοσύνης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

• Διαθεματική προσέγγιση
• Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
• Βιωματική Μάθηση-Παιγνιώδης Τρόπος Διδασκαλίας
• Μέθοδος Project
• Ψηφιακή Τάξη
• Εποπτικά Μέσα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

• Θεατρικό παιχνίδι - Μουσική
• Γυμναστική
• Αγγλικά
• Ρομποτική

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

07:00-09:00 Προσέλευση νηπίων- Παιχνίδι στις γωνιές
09:00-09:45 Συζήτηση- Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων -Ενημέρωση πινάκων αναφοράς-προγραφικές- προμαθηματικές ασκήσεις
10:00-10:30 Δεκατιανό
10:30-11:15 1η Δραστηριότητα
11:15-11:45 Διάλειμμα-παιχνίδι στην αυλή.
11:45-12:30 2η Δραστηριότητα ή Εξωτερικός συνεργάτης.
12:30-13:00 Ανατροφοδότηση ημέρας –προετοιμασία για μεσημεριανό.
12:30-13:00 Μεσημεριανό.
13:00-15:00 Προετοιμασία - Ύπνος προαιρετικά.
15:00-17:00 Ελεύθερη δραστηριότητα, ομαδικά παιχνίδια, παραμύθια, τραγουδάκια και αποχώρηση νηπίων.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Imagine

Νυμφαίου 87 με Α. Τρίτση, 56 224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

ΩΡΑΡΙΟ 
7:00 - 17:00

  • Μηνιαία Παρακολούθηση Παιδιάτρου
  • Πρωινό
  • Σχολικό
  • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
  • Σχολή Γονέων