ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟΥ - ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ

  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Μουσική
  • Kids Yoga

 

Σχολή γονέων 

 

 Το νηπιαγωγείο μας έχει διοργανώσει σχολή γονέων με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανατροφής και αγωγής του παιδιού. Συντονίστρια είναι η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια – σύμβουλος του σχολείου μας.