ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟΥ - ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ

 Οι εκπαιδευτικοί του βρεφονηπιακού σταθμού IMAGINE γνωρίζουν ότι «κατά βάθος ο κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό πλάσμα που εμφανίζεται για πρώτη φορά πάνω στη γη και ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως περίπτωση ένα τέτοιο θαυμαστό δείγμα μοναδικής πολλαπλότητας να κατασκευαστεί για δεύτερη φορά», εμείς θα φροντίσουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά αυτή την ατομικότητα. Θεωρούμε το παιδί ως ένα άτομο που κρατάει στα χέρια του το μέλλον του, που θέλει να το σέβονται και να του προσδίδουν την αξία που του πρέπει στην ταυτότητα, τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητά του.

 

Είμαστε ένας σωστά οργανωμένος Βρεφονηπιακός Σταθμός, στον οποίο διασφαλίζουμε ποιοτικές συνθήκες εκπαίδευσης, καθώς διαθέτουμε εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό, άρτιες υποδομές και όμορφο φυσικό περιβάλλον, ενώ τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλουμε σημαντικά στην ανάπτυξη του παιδιού, παρέχοντας ατμόσφαιρα ζεστασιάς, ασφάλειας, χαράς και αγάπης, ενώ παράλληλα προτρέπουμε και βοηθάμε το παιδί να ενταχθεί στην ομάδα και το κοινωνικό σύνολο αναπτύσσοντας έτσι πολύπλευρα την προσωπικότητά του.

 

 Στο Μεταβρεφικό - Προπαιδικό τμήμα μας το παιδί θα μάθει να μοιράζεται, να παίζει με άλλα παιδιά, να χρησιμοποιεί το μυαλό και το σώμα του, να αφομοιώνει έννοιες και τρόπους δράσης, να συμπεριφέρεται σωστά, να βοηθά, να δέχεται βοήθεια, να εκφράζεται και το βασικότερο, να συνυπάρχει με άλλα παιδιά. Επίσης, θα εμπλουτίσει τον συναισθηματικό του κόσμο, θα καλλιεργήσει τις ικανότητές του και θα μάθει να αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη, που είναι απαραίτητη για την εσωτερική του ανάπτυξη.

 

Μέσω της κατάκτησης της αυτονομίας θα προωθήσει τις ικανότητές του να προσανατολίζεται και να επιλέγει αυτόνομα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τη διάθεση να συνάψει εποικοδομητικές σχέσεις με κάθε τι καινούριο, να ανοιχτεί στην εξερεύνηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στον έμπρακτο σεβασμό των κοινωνικών αξιών, όπως η ελευθερία, ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός προς τους άλλους και το περιβάλλον.

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού επιτυγχάνεται μέσα από το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από άρτια εκπαιδευμένες νηπιαγωγούς με μεγάλη εμπειρία στην προσχολική ηλικία. Το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποβλέπει ώστε η λειτουργία του Παιδικού -Βρεφικού Σταθμού μας να είναι η προέκταση του ρόλου της οικογένειας και η κοινωνικοποίηση του παιδιού να γίνει ελεύθερα και αβίαστα.

 

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό και το υπεύθυνο περιβάλλον του Βρεφονηπιακού Σταθμού μας σας δίνει την εγγύηση για να μας εμπιστευτείτε το παιδί σας.

 Οι δραστηριότητες στο μεταβρεφικό - προπαιδικό τμήμα καλλιεργούν:

 

  • την Δημιουργικότητα(αισθητική αγωγή)
  • τις Μαθηματικές έννοιες
  • τον Προφορικό λόγο(γλώσσα)
  • την Αντίληψη
  • την έννοια της ομάδας