ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

α) Υποχρεωτικό πρόγραμμα (8.30 – 13.30)

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει   το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών υπό την καθοδήγηση έμπειρων και ευαισθητοποιημένων νηπιαγωγών.

β) Φύλαξη -Επιμηκυμένο πρόγραμμα   (6:30 -8:30/13.30 - 17.30)

Το επιμηκυμένο πρόγραμμα ή φύλαξη, σας δίνει τη δυνατότητα  να παραμένει το παιδί σας περισσότερες ώρες στον Νηπιακό Σταθμό παιδαγωγικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

  • ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
  • ΠΡΩΙΝΟ
  • ΣΧΟΛΙΚΟ
  • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
  • Σχολή Γονέων