ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Αγγλικά  

Τα νήπιά μας διδάσκονται την αγγλική γλώσσα από καθηγήτρια Αγγλικών και έχουν τη δυνατότητα μέσα από τον διαδραστικό πίνακα, το παιχνίδι, το τραγούδι, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τις προβολές, τις εικόνες, να έρθουν σε επαφή με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο έκφρασης. 

 

Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα σημαντικό γλωσσικό λεξιλόγιο. Το να μάθει ένα νήπιο στην πρώιμη ηλικία μια ξένη γλώσσα υποστηρίζεται από επιστημονικές θεωρίες και διεθνείς μελέτες που έχουν αποδείξει ότι για τα παιδιά αυτά η μετέπειτα εκμάθηση γίνεται με πολύ γρήγορους και εύκολους ρυθμούς.

ArchiΖΩ – Εργαστήρι αρχιτεκτονικής για παιδιά.

 

Το “archiZΩ” (Workshop for Children and Youth Architects) είναι ένα εργαστήρι αρχιτεκτονικής σκέψης και δημιουργίας που εμπνεύστηκε και σχεδίασε, ο Κυριάκος Κατέχης αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. με την πολύτιμη επιστημονική συνδρομή της Έλενας Ρουσάκη, Interior Designer του WIGAN & LEIGH COLLEGE of UNITED KINGDOM, σε όλο το φάσμα του γνωστικού και εμπειρικού της αντικειμένου.


Απευθύνεται σε παιδιά  και νέους 4-14ετών.  Οι μικροί αρχιτέκτονες κατανέμονται σε ομίλους κυρίως ηλικιακών και γνωστικών ενοτήτων (archi-plan1,archi-plan2 κτλ.).  Σκέπτονται, συνεργάζονται και δημιουργούν, μέσα από ομάδες. Στο δημιουργικό εργαστήρι “archiZΩ”, οι μικροί σπουδαστές, με κύριο άξονα το παιχνίδι και μοχλό την αρχιτεκτονική, λαμβάνουν πλήθος ερεθισμάτων. 

 

Γνωρίζουν το άμεσο περιβάλλον τους μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές. Με κατασκευές, δομικά πειράματα (μακέτες κλπ.) και σχέδια, ανακαλύπτουν νέους τρόπους σκέψης, κλίσεις και ταλέντα που υπάρχουν μέσα τους κρυμμένα.   

 

Στόχος του εργαστηρίου, εκτός των άλλων, είναι να μυήσει τα παιδιά στα μυστικά της αφαίρεσης ως κυρίαρχης οπτικής προσέγγισης-παρατήρησης, να βοηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης τους, να εμβαθύνει στη μαθηματική και γεωμετρική σκέψη και τέλος στην τρισδιάστατη αντίληψη στο χώρο και τις διαστάσεις.  

 

Αναπτύσσουν τα παιδιά νέες δεξιότητες επικοινωνίας και τονώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Τολμούν να προτείνουν, να διεκδικήσουν και να κρίνουν. Εκτιμούν την προσπάθεια και αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Οι μικροί μας σπουδαστές πιθανώς δεν θα γίνουν όλοι αρχιτέκτονες. 

 

Θα έχουν όμως σίγουρα την ικανότητα να παρατηρούν τον χώρο και τα αντικείμενα που τους περιβάλλουν με “άλλο μάτι”. Δεν θα δυσκολεύονται στην αναγνώριση θέσης και στον προσανατολισμό. Θα έχουν άνεση στην ανάγνωση και αντίληψη των γεωφυσικών και αστικών χαρτών, με καλή αντίληψη αποστάσεων και διαδρομών (Μετρό, Υπεραστικές συγκοινωνίες κ.ά.), των σχεδίων πυροπροστασίας (θέατρα, ξενοδοχεία πλοία κ.ά.) και άμεση αναγνώριση των εξόδων διαφυγής. 

 

Θα αποφεύγουν δε μερικά από τα ατυχήματα, λόγω των βασικών γνώσεων ανθρωπομετρίας και εργονομίας. Τέλος θα έχουν καλλιεργήσει την αισθητική αντίληψη, την ομαδοσυνεργατικότητα και την συναισθηματική τους νοημοσύνη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα Θεατρικού Παιχνιδιού και Μουσικής.

Θεατρικό Παιχνίδι – Μουσικοκινητική αγωγή.

Το θεατρικό παιχνίδι αποδεσμεύει τις δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών, απελευθερώνει τη φαντασία τους, οδηγεί στην αβίαστη επικοινωνία και στην καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά, εξαιτίας του περιορισμένου λεξιλογίου, δεν μπορούν να εκφράσουν με το λόγο τις ενδοψυχικές τους, ευχάριστες ή δυσάρεστες, καταστάσεις. 

 

Δίνει στα παιδιά ευκαιρίες για εξερεύνηση, για πειραματισμούς, για αυθόρμητες αναλύσεις και συνθέσεις και έτσι συμβάλλει στην επιτυχία του σκοπού της αγωγής που είναι η απόκτηση μιας ολόπλευρα αναπτυγμένης προσωπικότητας, με ανεξάρτητη σκέψη και με δημιουργική πρωτοβουλία, ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.

 

Η Μουσικοκινητική Αγωγή είναι ένας συνδυασμός της μουσικής, της κίνησης και του λόγου. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις πρώτες έννοιες της μουσικής μέσα από ρυθμικά και κινητικά παιχνίδια, τραγούδι, μιμήσεις, ζωγραφική, χορό και στοιχεία από την καθημερινή ζωή. Η Μουσικοκινητική έχει σαν στόχο να καλλιεργήσει:

 

♪ Την αίσθηση του χώρου και του χρόνου
♪ Τη γνώση του σώματος
♪ Τη δημιουργικότητα και τη φαντασία
♪ Τη ρυθμική αντίληψη
♪ Τη μουσική μνήμη

Τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, κοινωνικοποιούνται και ανακαλύπτουν τις καλλιτεχνικές τους τάσεις.

Αθλητικές δραστηριότητες –Γυμναστική.

Ο αθλητισμός για τα παιδιά είναι ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Οι αθλητικές δραστηριότητες γίνονται εβδομαδιαίως και η αξία τους είναι σημαντική, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους,   να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους. 

 

Με τις δραστηριότητες αυτές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι βάσεις για μια τακτική άθληση, αναπτύσσεται η κινητική ικανότητα των παιδιών, η άμιλλα, η ομαδικότητα, η αυτενέργεια.  Η εκπαίδευση – προπόνηση γίνεται από ειδικευμένο καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

Σχολή γονέων 

Το νηπιαγωγείο  μας  έχει  διοργανώσει σχολή γονέων με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανατροφής και αγωγής του παιδιού. Συντονίστρια είναι η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια – σύμβουλος του σχολείου μας.