ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

Το Σχολείο μας έχει δημιουργήσει τη δική του ολοκληρωμένη σειρά εντύπων λαμβάνοντας υπόψη τη διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα έντυπα απευθύνονται κυρίως στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και βοηθούν τα παιδιά να συσχετίζουν τις γνώσεις τους μέσα από ασκήσεις εμπέδωσης, να διατυπώνουν προβληματισμούς και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Τα θέματα που αναλύουν συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δημιουργούν ευκαιρίες   για συζήτηση. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, καθώς επίσης της   δημιουργικής και κριτικής σκέψης του παιδιού.

     

 

Τα θέματα καθώς και οι δραστηριότητες προέρχονται από το οικείο περιβάλλον των παιδιών, βασίζονται στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στις προηγούμενες εμπειρίες τους, και τα ωθούν αβίαστα, μέσα από την εξερεύνηση, την παρατήρηση και το παιχνίδι, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και την ομάδα μέσα στην οποία λειτουργούν και να διερευνήσουν το κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά  έρχονται σε επαφή με:

 

• Μαθηματικές έννοιες

• Καλλιέργεια της γλώσσας

• Εκπαίδευση και ανάδειξη της δεξιότητας της γραφής και ανάγνωσης

• Γεωγραφία

• Βιολογία

• Μελέτη Περιβάλλοντος

• Μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις