ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Αγγλικά  

Τα νήπιά μας διδάσκονται την αγγλική γλώσσα από καθηγήτρια Αγγλικών και έχουν τη δυνατότητα μέσα από τον διαδραστικό πίνακα, το παιχνίδι, το τραγούδι, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τις προβολές, τις εικόνες, να έρθουν σε επαφή με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο έκφρασης. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα σημαντικό γλωσσικό λεξιλόγιο. Το να μάθει ένα νήπιο στην πρώιμη ηλικία μια ξένη γλώσσα υποστηρίζεται από επιστημονικές θεωρίες και διεθνείς μελέτες που έχουν αποδείξει ότι για τα παιδιά αυτά η μετέπειτα εκμάθηση γίνεται με πολύ γρήγορους και εύκολους ρυθμούς.

Αθλητικές δραστηριότητες –Γυμναστική.

Ο αθλητισμός για τα παιδιά είναι ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Οι αθλητικές δραστηριότητες γίνονται εβδομαδιαίως και η αξία τους είναι σημαντική, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους,   να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους. Με τις δραστηριότητες αυτές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι βάσεις για μια τακτική άθληση, αναπτύσσεται η κινητική ικανότητα των παιδιών, η άμιλλα, η ομαδικότητα, η αυτενέργεια.  Η εκπαίδευση – προπόνηση γίνεται από ειδικευμένο καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

Θεατρικό Παιχνίδι.

Το θεατρικό παιχνίδι αποδεσμεύει τις δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών, απελευθερώνει τη φαντασία τους, οδηγεί στην αβίαστη επικοινωνία και στην καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά, εξαιτίας του περιορισμένου λεξιλογίου, δεν μπορούν να εκφράσουν με το λόγο τις ενδοψυχικές τους, ευχάριστες ή δυσάρεστες, καταστάσεις. Δίνει στα παιδιά ευκαιρίες για εξερεύνηση, για πειραματισμούς, για αυθόρμητες αναλύσεις και συνθέσεις και έτσι συμβάλλει στην επιτυχία του σκοπού της αγωγής που είναι η απόκτηση μιας ολόπλευρα αναπτυγμένης προσωπικότητας, με ανεξάρτητη σκέψη και με δημιουργική πρωτοβουλία, ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Τι είναι εκπαιδευτική Ρομποτική;

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή, η οποία είναι απαραίτητη για να επιλυθεί ένα πρόβλημα στο σενάριο-project που πραγματεύονται. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και ο καθένας έχει διακριτούς ρόλους. Η εν λόγω δραστηριότητα καλύπτει πολλούς τομείς, ιδιαίτερα από τις θετικές επιστήμες και οι μαθητές αναπτύσσουν πολλές προσωπικές δεξιότητες.

Ικανότητες που αναπτύσσονται:

Αυτοπεποίθηση - Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση) Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση) Δημιουργικότητα - Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων) Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα) Αντίληψη - Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού) Καινοτομία - ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες)

 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στο σημερινό σύγχρονο νηπιαγωγείο, που αποτελεί την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα στη σχολική ζωή του παιδιού, το νηπιαγωγείο IMAGINE , έχει εισάγει τον διαδραστικό  πίνακα στα τμήματα των προνηπίων και νηπίων του Σχολείου μας, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία, το οποίο γίνεται το δεξί χέρι της νηπιαγωγού και ταυτόχρονα μαγνητίζει την προσοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο και δημιουργικό.

Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν παραμύθια, γράφουν αριθμούς και γράμματα με μοναδική ευκολία. Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες που διδάσκονται γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον, οι επεξηγήσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, τα κίνητρα για μάθηση αυξάνονται και η συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται αυτομάτως πιο ενεργή. Χρησιμοποιούμε τη βιωματική εκπαίδευση, η οποία ενισχύει τους στόχους του βασικού προγράμματος.

Τα νήπια εάν ακούσουν κάτι ενδέχεται να το ξεχάσουν, εάν όμως το δουν στον διαδραστικό πίνακα, τότε θα το θυμούνται, θα το κάνουν πράξη και θα το εμπεδώσουν. Οι νηπιαγωγοί έχουν στη διάθεσή τους απεριόριστο οπτικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο μάθημα των ελληνικών αλλά και των αγγλικών, όπως γράμματα, αριθμούς, εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια, μουσικά όργανα, μέσα συγκοινωνίας, ζώα και φυτά, τα οποία προβάλλονται ζωντανά στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα και συνοδεύονται από τους δικούς τους ήχους. Τα παιδιά, μέσα από τον διαδραστικό πίνακα αυξάνουν την προσήλωσή τους στο μάθημα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή τους, αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και επικοινωνία τους, μαθαίνουν να σκέφτονται, να εκτιμούν, να ελέγχουν και να καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα.

 Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιμοποιούνται και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών με άριστα αποτελέσματα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

Το Σχολείο μας έχει δημιουργήσει τη δική του ολοκληρωμένη σειρά εντύπων λαμβάνοντας υπόψη τη διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα έντυπα απευθύνονται κυρίως στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και βοηθούν τα παιδιά να συσχετίζουν τις γνώσεις τους μέσα από ασκήσεις εμπέδωσης, να διατυπώνουν προβληματισμούς και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Τα θέματα που αναλύουν συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δημιουργούν ευκαιρίες   για συζήτηση. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, καθώς επίσης της   δημιουργικής και κριτικής σκέψης του παιδιού.

 

 

Τα θέματα καθώς και οι δραστηριότητες προέρχονται από το οικείο περιβάλλον των παιδιών, βασίζονται στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στις προηγούμενες εμπειρίες τους, και τα ωθούν αβίαστα, μέσα από την εξερεύνηση, την παρατήρηση και το παιχνίδι, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και την ομάδα μέσα στην οποία λειτουργούν και να διερευνήσουν το κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά  έρχονται σε επαφή με:

 

• Μαθηματικές έννοιες

• Καλλιέργεια της γλώσσας

• Εκπαίδευση και ανάδειξη της δεξιότητας της γραφής και ανάγνωσης

• Γεωγραφία

• Βιολογία

• Μελέτη Περιβάλλοντος

• Μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις