ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Αγγλικά  

Τα νήπιά μας διδάσκονται την αγγλική γλώσσα από καθηγήτρια Αγγλικών και έχουν τη δυνατότητα μέσα από τον διαδραστικό πίνακα, το παιχνίδι, το τραγούδι, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τις προβολές, τις εικόνες, να έρθουν σε επαφή με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο έκφρασης. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα σημαντικό γλωσσικό λεξιλόγιο. Το να μάθει ένα νήπιο στην πρώιμη ηλικία μια ξένη γλώσσα υποστηρίζεται από επιστημονικές θεωρίες και διεθνείς μελέτες που έχουν αποδείξει ότι για τα παιδιά αυτά η μετέπειτα εκμάθηση γίνεται με πολύ γρήγορους και εύκολους ρυθμούς.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα Θεατρικού Παιχνιδιού και Μουσικής.

Θεατρικό Παιχνίδι.

Το θεατρικό παιχνίδι αποδεσμεύει τις δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών, απελευθερώνει τη φαντασία τους, οδηγεί στην αβίαστη επικοινωνία και στην καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά, εξαιτίας του περιορισμένου λεξιλογίου, δεν μπορούν να εκφράσουν με το λόγο τις ενδοψυχικές τους, ευχάριστες ή δυσάρεστες, καταστάσεις. Δίνει στα παιδιά ευκαιρίες για εξερεύνηση, για πειραματισμούς, για αυθόρμητες αναλύσεις και συνθέσεις και έτσι συμβάλλει στην επιτυχία του σκοπού της αγωγής που είναι η απόκτηση μιας ολόπλευρα αναπτυγμένης προσωπικότητας, με ανεξάρτητη σκέψη και με δημιουργική πρωτοβουλία, ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Μουσικοκινητική αγωγή

Η Μουσικοκινητική Αγωγή είναι ένας συνδυασμός της μουσικής, της κίνησης και του λόγου. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις πρώτες έννοιες της μουσικής μέσα από ρυθμικά και κινητικά παιχνίδια, τραγούδι, μιμήσεις, ζωγραφική, χορό και στοιχεία από την καθημερινή ζωή. Η Μουσικοκινητική έχει σαν στόχο να καλλιεργήσει:

♪ Την αίσθηση του χώρου και του χρόνου
♪ Τη γνώση του σώματος
♪ Τη δημιουργικότητα και τη φαντασία
♪ Τη ρυθμική αντίληψη
♪ Τη μουσική μνήμη

Τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, κοινωνικοποιούνται και ανακαλύπτουν τις καλλιτεχνικές τους τάσεις.

Αθλητικές δραστηριότητες –Γυμναστική.

Ο αθλητισμός για τα παιδιά είναι ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Οι αθλητικές δραστηριότητες γίνονται εβδομαδιαίως και η αξία τους είναι σημαντική, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους,   να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους. Με τις δραστηριότητες αυτές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι βάσεις για μια τακτική άθληση, αναπτύσσεται η κινητική ικανότητα των παιδιών, η άμιλλα, η ομαδικότητα, η αυτενέργεια.  Η εκπαίδευση – προπόνηση γίνεται από ειδικευμένο καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

 

Σχολή γονέων 

 

Το νηπιαγωγείο  μας  έχει  διοργανώσει σχολή γονέων με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανατροφής και αγωγής του παιδιού. Συντονίστρια είναι η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια – σύμβουλος του σχολείου μας.