ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ

 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός IMAGINE πιστεύει ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, υπεύθυνη και ελεύθερη, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας. Η παραπάνω φιλοσοφία στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – γονέων – νηπίων και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων και ο χρόνος που περνούν μαζί παιδιά και γονείς, παιδιά και νηπιαγωγοί, να είναι χρόνος δημιουργίας, χαράς και ευχαρίστησης.

Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας όπου η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, μέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και όχι μεμονωμένα. Ένα θέμα το οποίο διδάσκεται με βιωματικό τρόπο, συνδέεται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως μελέτη περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, τη συμμετοχή, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τον διαθεματικό τρόπο διδασκαλίας παιδιά και νηπιαγωγοί γίνονται συνδημιουργοί στη διαδικασία της μάθησης. Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται σε επαφή:

 

• Μαθηματικές έννοιες

• Καλλιέργεια της γλώσσας

• Γραφή

• Δημιουργικότητα – Αισθητική αγωγή – Εικαστικά

• Φυσικές επιστήμες – Περιβαλλοντική αγωγή

• Μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις