ΠΑΙΔΙΚΟ

Αγγλικά  

Τα νήπιά μας διδάσκονται την αγγλική γλώσσα από καθηγήτρια Αγγλικών και έχουν τη δυνατότητα μέσα από τον διαδραστικό πίνακα, το παιχνίδι, το τραγούδι, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τις προβολές, τις εικόνες, να έρθουν σε επαφή με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο έκφρασης. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα σημαντικό γλωσσικό λεξιλόγιο. Το να μάθει ένα νήπιο στην πρώιμη ηλικία μια ξένη γλώσσα υποστηρίζεται από επιστημονικές θεωρίες και διεθνείς μελέτες που έχουν αποδείξει ότι για τα παιδιά αυτά η μετέπειτα εκμάθηση γίνεται με πολύ γρήγορους και εύκολους ρυθμούς.

Αθλητικές δραστηριότητες –Γυμναστική.

Ο αθλητισμός για τα παιδιά είναι ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Οι αθλητικές δραστηριότητες γίνονται εβδομαδιαίως και η αξία τους είναι σημαντική, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους,   να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους. Με τις δραστηριότητες αυτές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι βάσεις για μια τακτική άθληση, αναπτύσσεται η κινητική ικανότητα των παιδιών, η άμιλλα, η ομαδικότητα, η αυτενέργεια.  Η εκπαίδευση – προπόνηση γίνεται από ειδικευμένο καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

Θεατρικό Παιχνίδι.

Το θεατρικό παιχνίδι αποδεσμεύει τις δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών, απελευθερώνει τη φαντασία τους, οδηγεί στην αβίαστη επικοινωνία και στην καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά, εξαιτίας του περιορισμένου λεξιλογίου, δεν μπορούν να εκφράσουν με το λόγο τις ενδοψυχικές τους, ευχάριστες ή δυσάρεστες, καταστάσεις. Δίνει στα παιδιά ευκαιρίες για εξερεύνηση, για πειραματισμούς, για αυθόρμητες αναλύσεις και συνθέσεις και έτσι συμβάλλει στην επιτυχία του σκοπού της αγωγής που είναι η απόκτηση μιας ολόπλευρα αναπτυγμένης προσωπικότητας, με ανεξάρτητη σκέψη και με δημιουργική πρωτοβουλία, ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Στο σημερινό σύγχρονο σχολείο, που αποτελεί την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα στη σχολική ζωή του παιδιού, το νηπιαγωγείο IMAGINE , έχει εισάγει τον διαδραστικό πίνακα στα τμήματα των προνηπίων και νηπίων του Σχολείου μας, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία, το οποίο γίνεται το δεξί χέρι της νηπιαγωγού και ταυτόχρονα μαγνητίζει την προσοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο και δημιουργικό. Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν παραμύθια, γράφουν αριθμούς και γράμματα με μοναδική ευκολία.

 

Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες που διδάσκονται γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον, οι επεξηγήσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, τα κίνητρα για μάθηση αυξάνονται και η συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται αυτομάτως πιο ενεργή. Χρησιμοποιούμε τη βιωματική εκπαίδευση, η οποία ενισχύει τους στόχους του βασικού προγράμματος.

 

Τα νήπια εάν ακούσουν κάτι ενδέχεται να το ξεχάσουν, εάν όμως το δουν στον διαδραστικό πίνακα, τότε θα το θυμούνται, θα το κάνουν πράξη και θα το εμπεδώσουν. Οι νηπιαγωγοί έχουν στη διάθεσή τους απεριόριστο οπτικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο μάθημα των ελληνικών αλλά και των αγγλικών, όπως γράμματα, αριθμούς, εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια, μουσικά όργανα, μέσα συγκοινωνίας, ζώα και φυτά, τα οποία προβάλλονται ζωντανά στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα και συνοδεύονται από τους δικούς τους ήχους.

 

Τα παιδιά, μέσα από τον διαδραστικό πίνακα αυξάνουν την προσήλωσή τους στο μάθημα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή τους, αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και επικοινωνία τους, μαθαίνουν να σκέφτονται, να εκτιμούν, να ελέγχουν και να καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα. Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιμοποιούνται και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών με άριστα αποτελέσματα.

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ

 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός IMAGINE πιστεύει ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, υπεύθυνη και ελεύθερη, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας. Η παραπάνω φιλοσοφία στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – γονέων – νηπίων και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων και ο χρόνος που περνούν μαζί παιδιά και γονείς, παιδιά και νηπιαγωγοί, να είναι χρόνος δημιουργίας, χαράς και ευχαρίστησης.

Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας όπου η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, μέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και όχι μεμονωμένα. Ένα θέμα το οποίο διδάσκεται με βιωματικό τρόπο, συνδέεται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως μελέτη περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, τη συμμετοχή, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τον διαθεματικό τρόπο διδασκαλίας παιδιά και νηπιαγωγοί γίνονται συνδημιουργοί στη διαδικασία της μάθησης. Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται σε επαφή:

 

• Μαθηματικές έννοιες

• Καλλιέργεια της γλώσσας

• Γραφή

• Δημιουργικότητα – Αισθητική αγωγή – Εικαστικά

• Φυσικές επιστήμες – Περιβαλλοντική αγωγή

• Μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις