Το συμβολικό παιχνίδι

Ακούμε συχνά για τη σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία, όμως πώς μπορεί το παιχνίδι να βοηθήσει το παιδί;

Πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά να κρατούν στο χέρι τους κάποιο αντικείμενο και να προσποιούνται ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε εμείς. Ένα μολύβι μπορεί να γίνει μαγικό ραβδί, ένα μαντήλι να γίνει πουλί που πετά ψηλά και πολλά πολλά άλλα. Τα παιδιά μετατρέπουν απλά καθημερινά αντικείμενα σε κάτι άλλο και φτιάχνουν ολόκληρες ιστορίες με αφετηρία τη φαντασία τους. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να φαίνεται απλό αλλά στην πραγματικότητα κρύβει πολλούς και πολύπλοκους θησαυρούς.


Πρώτη φορά στον παιδικό...

Οι πρώτες μέρες του παιδιού στον παιδικό

Το παιδί που πρωτοπηγαίνει στον Παιδικό Σταθμό αντιμετωπίζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κάποια προβλήματα. Οι αιτίες και οι λόγοι που προκαλούν αυτή τη σύγχυση και δυσκολία στα παιδιά τις πρώτες ημέρες είναι πολλοί και διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (σχέσεις γονέων μεταξύ τους, σχέσεις γονέων με τα παιδιά, σχέσεις αδελφών μεταξύ τους), την ηλικία του παιδιού, το χαρακτήρα του, το βαθμό ανεξαρτητοποίησής του κ.ά. Κάθε παιδί, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

H προσαρμογή στον παιδικό σταθμό

Η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον

Η προσαρμογή υποδηλώνει το σύνολο των αντιδράσεων που αφορούν το πέρασμα του παιδιού από το σπίτι στον παιδικό σταθμό και τις οποίες βιώνει το κάθε μέλος με το δικό του τρόπο. Για αυτό το λόγο οι αντιδράσεις ποικίλουν και ενώ για παράδειγμα άλλα παιδιά μπαίνουν πολύ εύκολα στο καινούριο περιβάλλον άλλα δυσκολεύονται πού με διαφορετικούς τρόπους. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζετε κάποια πράγματα που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.