Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με την First Aid National. Στόχος του Προγράμματος

η ενημέρωση με σκοπό την άμεση και σωστή αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή ενός παιδιού ή βρέφους.

 • Κλήση για βοήθεια 166-112
 • Ανατομικές διαφορές παιδιού & βρέφους σε σχέση με τον ενήλικα
 • Καρδιακή ανακοπή σε Παιδιά και Βρέφη
 • Πλάγια θέση ασφαλείας σε Παιδιά και Βρέφη
 • Πνιγμονή σε Παιδιά και Βρέφη
 • Πνιγμός – Δευτερογενής πνιγμός
 • Εγκαύματα
 • Αιμορραγίες
 • Κακώσεις κεφαλής και σπονδυλικής στήλης
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Αλλεργικές αντιδράσεις
 • Ασθματικές κρίσεις
 • Λαρυγγίτιδα
 • Δηλητηριάσεις
 • Επιληπτικές και Φωτοεπιληπτικές κρίσεις
 • Πυρετικοί σπασμοί